Strona główna » Studia » Inne » Edukacja europejska


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Unia europejska (9)

UNIA EUROPEJSKAPowstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Ws [...]

Dodano: 2008-02-23 10:01:46 , Wyświetleń: 4098 , Ocena: 18.46, Głosów: 178, Autor: ew.la

Instytucje i kalendarium Unii Europejskiej

Instytucje Unii EuropejskiejRada EuropejskaTworzą ją szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Zadani [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:39 , Wyświetleń: 3414 , Ocena: 10.47, Głosów: 300, Autor: ew.la

Polska a Unia Europejska (1)

Wspólnoty Europejskie odgrywały istotną rolę w handlu zagranicznym Polski jeszcze przed transformacją systemową, mimo że większość jej obrotów towarowych koncentrowała [...]

Dodano: 2008-03-09 18:33:35 , Wyświetleń: 3207 , Ocena: 13.93, Głosów: 175, Autor: ew.la

Z czym do Unii ?

Zawsze zastanawiam się nad tym jak odpowiedzieć na pytanie, które zadałem w temacie. Właśnie przed sekundą wyjrzałem przez okno mojego pokoju, co widziałem? Jeden wielki b [...]

Dodano: 2008-03-19 15:40:50 , Wyświetleń: 93283 , Ocena: 438.93, Głosów: 316, Autor: pawlukewa

Euro – nowy pieniądz Unii

Kryteria, które muszą spełnić państwa członkowskie chcące wejść do unii gospodarczo – walutowej zostały przedstawione w załączniku do Traktatu. Kryteria [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:11 , Wyświetleń: 2981 , Ocena: 10.39, Głosów: 284, Autor: pawlukewa

Proces integracji Polski z UE

1989 r. 19 września Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej. 1 lipca 1990 r. początek pierwszego etapu Unii Gospoda [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:08 , Wyświetleń: 3605 , Ocena: 9.42, Głosów: 327, Autor: pawlukewa

Polska a UE

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych miedzy Polska a Wspólnotą Europejska nastąpiło we wrześniu 1988 roku. Wtedy również zapoczątkowano negocjacje w sprawie umowy o handl [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:14 , Wyświetleń: 3857 , Ocena: 10.17, Głosów: 348, Autor: pawlukewa

Euro – za i przeciw

Już w 1950 roku, kiedy francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali stało się jasne, że nie chodzi wył [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:15 , Wyświetleń: 2902 , Ocena: 9.69, Głosów: 276, Autor: pawlukewa

Unia Europejska a zjednoczenie Europy (1)

W dziejach Europy mamy wiele prób zjednoczenia Europy. Najpierw Aleksander Macedoński próbował podbić Europę, następnie cesarz Otton III (ok990r), później papież Grzegor [...]

Dodano: 2008-04-01 08:52:02 , Wyświetleń: 3441 , Ocena: 10.09, Głosów: 271, Autor: pawlukewa

Unia europejska (10)

Rada EuropejskaTworzą ją szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Zadaniem Rady Europejskiej jest okreś [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:05 , Wyświetleń: 4202 , Ocena: 20.27, Głosów: 157, Autor: tom

Instrumenty wykorzystywane w Polsce do tworzenia korzystnego wizerunku Unii Europejskiej.

Prace nad dostosowaniem polskiego systemu gospodarczego prawnego i organizacyjnego do wymogów UE są coraz bardziej zaawansowane, a temat ten coraz częściej poruszany jest w med [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:45 , Wyświetleń: 2036 , Ocena: 35.28, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Geneza przełomu Integracji Europejskiej

Geneza przełomu Już w lutym 1W.2 r. rządy Francji i Republiki Federalnej uzgodniły ścisłą współpracę w dziedzinie polityki zagranicznej i obronnej. Miała ona się opiera [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:16 , Wyświetleń: 2233 , Ocena: 49.74, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Integracja europejska 1962-1968 (2)

W latach 1959-1960 doszło do intensywnych pertraktacji pomiędzy USA i OEEC. Były one zapowiedzią reorientacji polityki europejskiej Waszyngtonu i miały na celu przeciwdziałan [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:17 , Wyświetleń: 2476 , Ocena: 40.64, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Integracja europejska 1981-1995. Między odnową a przełomem (1)

W obliczu nowych wyzwań Na początku lat osiemdziesiątych państwa Wspólnot Europejskich przeżywały recesję gospodarczą, spowodowaną m.in. przez ogólnoświatowy spadek kon [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:18 , Wyświetleń: 1941 , Ocena: 25.29, Głosów: 71, Autor: Michalk88

Unia europejska (13)

Unia Europejska powołana została do życia na mocy →Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego 7 lutego 1992 r., a wprowadzonego w życie l listopada 1993 r. Jej podstawę pr [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:21 , Wyświetleń: 3720 , Ocena: 18.71, Głosów: 138, Autor: Michalk88

Symbole Unii Europejskiej (2)

FlagaNa lazurowym tle dwanaście gwiazd w miejscu godzin na tarczy zegara. Liczba gwiazd jest niezmienna. Europejska flaga w takiej postaci istnieje formalnie od roku 1986. [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:13 , Wyświetleń: 2288 , Ocena: 22.56, Głosów: 86, Autor: Michalk88

Unia Europejska w świecie

Potęga polityczna czy regionalne ugrupowanie ekonomiczne? Partner handlowy otwarty na innych czy strefa protekcjonizmu ? Kraje trzecie różnie spostrzegają Unię Europejską. Za [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:23 , Wyświetleń: 2964 , Ocena: 24.44, Głosów: 97, Autor: Michalk88

Geneza i zadania Unii Europejskiej

Idea wspólnej, zjednoczonej Europy, narodów współpracujących ze sobą w ramach jednej wielkiej struktury pojawiła się w historii myśli politycznej wielokrotnie. Pomysły na [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:30 , Wyświetleń: 2478 , Ocena: 22.2, Głosów: 102, Autor: Michalk88

Co jest gwarancją szczęścia w zjednoczonej europie i na świecie?

Aby uświadomić sobie co jest gwarancją szczęścia w europie i na świecie musimy sobie zadać podstawowe pytanie. Co rozumiemy poprzez słowo szczęście. Czy posiada ono d [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:19 , Wyświetleń: 2333 , Ocena: 31.79, Głosów: 71, Autor: Michalk88

Polska w Unii Europejskiej - jej oczekiwania i obawy (1)

Trwają negocjacje Polski z Unią Europejską. Ich zwieńczeniem będzie przystąpienie naszego kraju do struktur europejskich. Polskiemu rządowi zależy na tym, aby jak najszybci [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:12 , Wyświetleń: 2589 , Ocena: 32.91, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Portofolio na temat Uni

Dokumenty w załącznikach [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:15 , Wyświetleń: 2336 , Ocena: 26.25, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Ocena stanu przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie swobody przepływu osób.

Układ stowarzyszeniowy, którego pełna nazwa brzmi: Układ Europejski Ustanawiający Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i [...]

Dodano: 2008-10-09 12:39:01 , Wyświetleń: 2353 , Ocena: 59.61, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Unia Europejska - nasza przyszłość

Określenie daty przyjęcia Polski i innych krajów kandydackich do Unii Europejskiej było przez długi okres niemal dyżurnym tematem w różnego rodzaju rozważaniach , dyskusja [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:18 , Wyświetleń: 2865 , Ocena: 31.47, Głosów: 76, Autor: Michalk88

Jedność gospodarcza, polityczna, kulturowa - pojęcie jedności.

Jedność – „ spójność, nierozdzielność, nierozerwalność, jednolitość; całość zorganizowana, usystematyzowana” ale i również: „ jednomyśl [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:54 , Wyświetleń: 1990 , Ocena: 31.19, Głosów: 62, Autor: Michalk88

Polska w Unii Europejskiej (pozytywne i negatywne aspekty zmian)

II wojna światowa przyniosła Europie i światu niewyobrażalne zniszczenia. Aby utrzymać pokój i równowagę próbowano stosować metodę polegającą na równowadze sił. Jedn [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:10 , Wyświetleń: 3375 , Ocena: 43.47, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Stanowisko Unii Europejskiej - Rolnictwo

Strona wspólnotowa, w swoim stanowisku negocjacyjnym zakłada od początku akcesji części dopłat bezpośrednich dla rolników.1.Polska otrzyma od UE 25% dopłaty bezpośred [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:13 , Wyświetleń: 2355 , Ocena: 46.1, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Wynegocjonowane warunki z Unią Europejską

ROLNICTWO-2004. Maksymalny pułap dopłat bezpośrednich: 55 proc. Unia daje 36 pkt. proc., resztę może dołożyć polski budżet. Limit produkcji mleka: 8,964 min ton, z czego 8 [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:05 , Wyświetleń: 2092 , Ocena: 34.08, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Dlaczego Polska ma wstąpić do Uni Europejskiej???

Aby odpowiedzieć na to pytanie, przedstawię wypowiedzi znanych aktorów i profesorów.Są to argumenty, które moim zdaniem podają wystarczająco dużo powodów przekonując [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:42 , Wyświetleń: 2623 , Ocena: 41.48, Głosów: 62, Autor: Michalk88

Polska na drodze do integracji gospodarczej z Unią Europejską

POLITYKA REGIONALNA w UNII EUROPEJSKIEJSzybkiemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszy eskalacja rozpiętości ekonomicznych i społecznych.Polityka strukturalna o charakterze [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:48 , Wyświetleń: 2140 , Ocena: 37.77, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Czy Polska powinna wstapic do UE. Moje argumenty za i przeciw.

UNIA EUROPEJSKA JEST TO ZWIAZEK MIEDZY PANSTWAMI, KTÓREGO GLOWNYM ZADANIEM JEST ORGANIZACJA WSPOLPRACY MIEDZY KRAJAMI CZLONKOWSKIMI I MIEDZY ICH MIESZKANCAMI. CELAMI UE SA:&mi [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:32 , Wyświetleń: 2779 , Ocena: 56.68, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Polska w Unii Europejskiej

Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej będzie odgrywała w niej znaczącą rolę. Wynika to z wielkości oraz potencjału naszego kraju. POlska będzie np., dysponowała 27 g [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:21 , Wyświetleń: 2624 , Ocena: 25.19, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

WSTĘPCzłonkostwo w Unii Europejskiej stanowi dla Polski historyczną szansę. Unia grupuje bowiem kraje stabilne politycznie, należące do najwyżej rozwiniętych gospodarcz [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:49 , Wyświetleń: 1959 , Ocena: 56.79, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Korzyści z przystąpienia do UE

WYMIEŃ POZYTYWNE KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE.W sprawach dotyczących:a) przemysłu- wzrost obrotów handlowych z krajami uni przez przedsiębiorstwa produkuj [...]

Dodano: 2008-10-22 19:57:23 , Wyświetleń: 2347 , Ocena: 39.28, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Korzyści Uni Europejskiej

WYMIEŃ POZYTYWNE KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE.W sprawach dotyczących:a) przemysłu- wzrost obrotów handlowych z krajami uni przez przedsiębiorstwa produkuj [...]

Dodano: 2008-10-22 19:59:26 , Wyświetleń: 2452 , Ocena: 37.77, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Poszerzenie horyzontów dla młodzieży po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Co zyska młodzież dzięki przystąpieniu Polski do UE?Przede wszystkim dodatkowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej:·Kraj [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:02 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 48.52, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Czy czuję się Europejczykiem?

"Czy czuję się Europejczykiem?" - jest to bardzo trudne pytanie. Szczególnie w dzi-siejszych czasach, kiedy to Polska dąży do integracji z Unią Europejską. Słychać coraz w [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:40 , Wyświetleń: 2604 , Ocena: 54.57, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Polska a Unia Europejska (2)

Polska dąży do zjednoczenia z Unią Europejską. Na każdym kroku słyszymy dziś o integracji europejskiej. Z jednej strony Polacy jej pragną, z drugiej zaś są jej przeciwni. [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:41 , Wyświetleń: 3506 , Ocena: 30.46, Głosów: 93, Autor: Michalk88

Mniejszość żydowska w Lublinie

Jeszcze wiejsko tu. Jeszcze wiejsko. Księżyc goni wśród chmur. Mgła rzednie. Wędrowcze, oto już kręte uliczki starego przedmieścia, Wieniawy. Dawniej, gdy winnice opinały [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:58 , Wyświetleń: 1982 , Ocena: 30.8, Głosów: 60, Autor: Mafej

Instytucje Unii Europejskiej (1)

Mam nadzieje ze przyda sie komus ten material. [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:34 , Wyświetleń: 2584 , Ocena: 23.01, Głosów: 109, Autor: Mafej

Korzyści i koszty członkowstwa w Unii Europejskiej

I.POLITYCZNEKorzyści-Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stanowić będzie najlepszą gwarancję utrwalenia w naszym kraju demokratycznego modelu ustrojowego, gdyż za [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:42 , Wyświetleń: 2347 , Ocena: 39.95, Głosów: 55, Autor: Mafej

Unia europejska - historia, Polska w Uni.

Unia EuropejskaCelem UE jest stworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wprowadzenie wspólnego obywatelstwa (nie zastępującego obywatelstwa państw-członk [...]

Dodano: 2008-10-26 11:34:40 , Wyświetleń: 2729 , Ocena: 33.49, Głosów: 64, Autor: Mafej

Czy walka ze światowym terroryzmem uzasadnia ograniczanie praw i wolności jednostki?

TERRORYZM,A PRAWA CZLOWIEKA Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach zawiera 26 praw i wolności, z których najważniejsze to: prawo do życia, wolnoś [...]

Dodano: 2008-10-28 11:36:59 , Wyświetleń: 2312 , Ocena: 39.21, Głosów: 51, Autor: Mafej

Jestem Europejką, mój autoportret.

„Jestem EUROPEJCZYKIEM – mój autoportret.” Mój autoportret... hmm, na imię mi ......., mam .... lat, mieszkam w Bydgoszczy i tam też chodzę do szkoły. N [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:00 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 41.02, Głosów: 52, Autor: Mafej

Krótka historia Unii Europejskiej

Dla wielu współczesnych zjawisko integracji europejskiej wydaje się czymś nowym. Tymczasem idea Europy jako jednolitego kontynentu jest bardzo stara. Nawet nazwa naszego kontyn [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:01 , Wyświetleń: 2201 , Ocena: 38.8, Głosów: 50, Autor: Mafej

Nato (1)

NATO (North Atlantic Treaty Organization)- Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:02 , Wyświetleń: 2750 , Ocena: 27.45, Głosów: 110, Autor: Mafej

Organy ONZ - zgromadzenie ogólne

ONZ należy do organizacji uniwersalnych, to znaczy takich, które są otwarte dla wszystkich państw i dlatego jest międzynarodową strukturą o największym zasięg [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:04 , Wyświetleń: 56992 , Ocena: 1072.3, Głosów: 65, Autor: Mafej

Unia Europejska - skrót

Historia Unii EuropejskiejPróby zjednoczenia Europy zwykle dokonywały się z użyciem siły. Ta obecna próba jest wyjątkiem. Projekt zjednoczonej Europy miał przeciwdział [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:04 , Wyświetleń: 2525 , Ocena: 22.63, Głosów: 91, Autor: Mafej

Unia Europejska a Polska

Unia EuropejskaaPolskaSpis Treści1...NARODZINY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ•Traktat Paryski 3•Traktaty Rzymskie 4•Jednolity Akt Eu [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:08 , Wyświetleń: 4370 , Ocena: 69.59, Głosów: 48, Autor: Mafej

Unia Europejska: historia, "za" i "przeciw", opinie znanych osob.

O Unii (troszke historii): Pomysł zjednoczenia Europy zrodził się po II wojnie światowej, nazywany jest planem Marshalla, miał on z założenia zjednoczyć wyniszczoną [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:09 , Wyświetleń: 2321 , Ocena: 34.2, Głosów: 55, Autor: Mafej

Za i przeciw Unii Europejskiej (1)

„Czy warto podejmować trud i starać się wejść do Europy, jeśli wejście to może mieć zgubny wpływ dla Polski?”- mówią przeciwnicy wejścia Polski do U [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:10 , Wyświetleń: 42916 , Ocena: 1055.68, Głosów: 64, Autor: Mafej

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Inne
Architektura Architektura
Biologia Biologia
Detektywistyka Detektywistyka
Edukacja europejska Edukacja europejska
Medycyna Medycyna
Rehabilitacja Rehabilitacja
Geologia Geologia
Turystyka Turystyka
Weterynaria Weterynaria


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?